Trafik-Incident


Trafik-Incident

StrategIT är stolta att presentera ännu en Drupalsatsning.

Trafik-Incident är ett samarbete mellan aktörerna inom Säker Bärgning.

Säker Bärgning är en arbetsgrupp, bestående av bärgningskårer/-organisationer och ett antal myndigheter, som har som mål att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön för de bärgare som arbetar utmed vägarna.

De vände sig till StrategIT för att de behövde ett verktyg för att samla in data om incidenter och olyckor som då och då inträffar i samband med bärgningsarbete. Verktyget skulle för bästa tillgänglighet över organisationsgränserna vara webbaserat.